Priser, påmelding og frister

Priser, påmelding og frister
Deltakeravgift kr 950,– pr deltaker, (musikanter/ledere/
dirigenter).
Deltakeravgift inkl. overnatting, alle måltider, medalje og
en overraskelse. Det gis ingen reduksjon for kortere opphold eller dersom noen av måltidene velges bort.
Festivalen er lagt opp slik at forflytning mellom
skole og spillesteder besørges av det besøkende
korps, men vi er behjelpelig med å skaffe buss/skyttelbuss. Logistikkmessig er det viktig at vi får beskjed om
dette tidlig. Egenandel buss kr 45,– pr. tur. pr. deltager.
Busstransport må bestilles på forhånd. Dere får ikke egen
buss, men blir kjørt av våre innleide busser/minibusser i
skyttel.

Påmelding
skjer på mail til paamelding@aspirantkorpsfestival.no
som blir betjent i Januar. Korpsnavn og navn på
kontaktperson og kontaktmail oppgis.
Påmeldingsavgift kr 1.000,- pr. korps.
• Påmeldingsavgift og annen betalingsinfo sendes til dere
etter påmelding.
• Frist: 20. mars. Påmelding er gyldig når påmeldingsavgiften er betalt.
• Frist for endelig antall og betaling av deltakeravgift er
20. april. Ingen refusjon etter 20. april.
• Innbetaling må merkes med antall deltakere, fordelt på
kjønn. Antall deltakere kan ikke endres etter 20. april
(dette har sammenheng med antall personer i klasserom).