Påmeldte korps!

1. Høvik Blommenholm Løkeberg skolekorps

2.Bøler og Nøklevann musikkorps juniorer og aspiranter