Påmeldte korps festival 2022

Hei!

Her legger vi til påmeldte korps.

 1. Østre Halsen Aspirant og juniorkorps
 2. Høvik, Blommenholm og Løkeberg aspirant- og juniorkorps
 3. Grindbakken Skoles Musikkorps
 4. Heggedal og Blakstad korps, junior og aspiranter
 5. Skien skolemusikk aspiranter og juniorer
 6. Nanset skolekorps junior
 7. Gjerstad skolekorps
 8. Våle skolekorps
 9. Eidanger pike- og guttekorps junior og aspiranter
 10. Haslum skoles jentekorps aspiranter
 11. Nøtterøy skolekorps aspiranter
 12. Hof Skolekorps aspiranter
 13. Gulset skolemusikk aspirantkorps