Påmelding

skjer på mail til paamelding@aspirantkorpsfestival.no
som blir betjent sporadisk frem til sommer og utover høsten.

Meld gjerne interesse om dere vil komme neste år, og så åpner vi for hovedpåmelding i januar 2021.

Korpsnavn og navn på kontaktperson og kontaktmail oppgis.

Gi oss gjerne en liten pekepinn på hvor mange dere maks. kan komme til å besøke festivalen med.
Påmeldingavgift kr 1.000,– pr. korps.
Pris pr. deltaker kr. 1080,-
Prisen er den samme for alle deltakere og er den samme om dere kommer fredag eller lørdag.

• Påmeldingavgift og annen betalingsinfo sendes til dere
etter påmelding.
• Frist: 20. mars. Påmelding er gyldig når påmeldingavgiften
er betalt.
• Frist for endelig antall og betaling av deltakeravgift er
20. april. Ingen refusjon etter 20. april.
• Innbetaling må merkes med antall deltakere, fordelt på
kjønn. Antall deltakere kan ikke endres etter 20. april
(dette har sammenheng med antall personer i klasserom).